Landbrugene er så vigtige, fordi de forsyner os med de fødevarer, vi har brug for for at overleve. De spiller også en afgørende rolle i økonomien, og de er med til at beskytte miljøet.

Landbrugene producerer en bred vifte af afgrøder og husdyr, hvilket er med til at sikre, at vi har et varieret udvalg af fødevarer at vælge imellem. De er også med til at støtte de lokale økonomier, og de skaber arbejdspladser for folk i landdistrikterne.

Desuden producerer landbrugene værdifulde naturressourcer som vand og jord. De bidrager også til at beskytte vores miljø ved at skabe åbne områder og levesteder for dyreliv. Ved at bevare vores landbrugsjord kan vi bevare vores landbrugsarv og sikre, at fremtidige generationer vil have adgang til sunde fødevarer.

Hvad betegner en gård?

En bedrift er et areal, der er afsat til landbrugsproduktion. Bedrifter kan være helliget produktion af en enkelt afgrøde, f.eks. hvede, eller de kan være helliget opdræt af husdyr, f.eks. kvæg. Udtrykket “bedrift” kan også referere til hele virksomheden, som består i at passe og producere afgrøder eller husdyr på et stykke jord.

Gårde ligger typisk i landdistrikter og ejes og drives ofte af familier eller små virksomheder. Landbrugsprodukter sælges på lokale markeder eller gennem nationale og internationale fødevaredistributionskanaler.

SHARE
RELATED POSTS
Lær at samarbejde
Effektiv afspærring med en pullert eller bom
Drøm sødt i en skøn kontinentalseng